De Tuin van Sjef: behouden voor de toekomst

Middenin Velp, een beetje verstopt tussen de huizen, ligt een bijzondere tuin: de Tuin van Sjef. In ongeveer dertig jaar heeft de in 2014 overleden beeldend kunstenaar en natuurkenner Sjef van der Molen met niveauverschillen, puinhellingen en diverse vijvers leefgebieden geschapen voor heel veel organismen. Er komen (wilde) planten en dieren voor die elders in Nederland zeer zeldzaam zijn, maar zich in de Tuin van Sjef goed weten te handhaven en zich daar voortplanten.

Na het overlijden van Sjef heeft de in 1999 opgerichte Stichting de Tuin van Sjef er alles aan gedaan om zijn levenswerk voor de toekomst veilig te stellen. Eind 2016 was er voldoende geld aan de stichting gedoneerd en geleend om de tuin en het bijbehorende pand te kopen van de gemeente Rheden. Een geweldig resultaat! Toch kunnen we niet op onze lauweren rusten. Er blijven financiële bijdragen nodig om rente te betalen, leningen af te lossen en het huis en de tuin te onderhouden. Gelukkig kan De Tuin van Sjef rekenen op de hulp van vele actieve vrijwilligers, hopelijk ook op die van u!

Zie ook de bijgevoegde artikelen in de Gelderlander, de Telegraaf en van omroep Gelderland:
Artikel De Gelderlander 7-12-2016
Artikel Telegraaf 22-11-2016
Artikel omroep Gelderland 21-11-2016


lente

Bezoeken en/of steunen

U kunt de Tuin van Sjef bezichtigen tijdens de open tuindagen (zie onder nieuws/ activiteiten) of, in groepsverband, op afspraak (zie contactgegevens). Financieel kunt u onze stichting steunen door periodieke of eenmalige schenkingen. Wij hebben de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor doneren aan ons voor u fiscaal aantrekkelijk is.
Voor meer info ga naar informatie belastingdienst. Daar vindt u alle informatie over de belastingvoordelen bij giften aan ANBI's en rekenhulpen!


route Route

Activiteiten

Na een periode waarin vele vrijwilligers geholpen hebben om de kamer van Sjef op te knappen en geschikt te maken voor de nieuwe situatie gaan we weer open voor bezoekers. Binnenkort staan de volgende evenementen op het programma:

Zondag 7 mei is de tuin te bezichtigen van 13 tot 17 uur. Marcel Bolten,veldbioloog, en Cor van Hoften, florakenner, leiden u rond om 13u 30 en 15u30.

Zondag 28 mei is de Tuin weer open van 13 tot 17 uur en gaan Nigel Harle, florakenner, en Machteld Klees, redactrice van het tijdschrift Oase (voor natuurrijke tuinen), u rondleiden om 13u30 en 15u30.

Ook op zondag 18 juni zijn er rondleidingen. Dit maal door Rob Graat, beheerder van de heemtuin in Presikhaaf.

De Tuin van Sjef vindt u aan de Boulevard 33a, 6881HP, Velp (vlakbij de Achtsprong).

Media

De Tuin van Sjef is regelmatig in het nieuws! Op de mediapagina een overzicht.


Oud nieuws...