Steunen

Eind 2016 was er voldoende geld aan de stichting gedoneerd en geleend om de tuin en het bijbehorende pand te kopen van de gemeente Rheden. Een geweldig resultaat! Toch kunnen we niet op onze lauweren rusten. Er blijven financiële bijdragen nodig om rente te betalen, leningen af te lossen en het huis en de tuin te onderhouden.

Giften (eenmalig) en donaties (jaarlijks terugkerend) zijn daarom meer dan welkom. De stichting heeft met ingang van 1 januari 2015 de zogenaamde Anbi (algemeen nut beogende instelling)-status. U kunt uw gift aan de stichting aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kan de stichting profiteren van vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting.


Bankrekening NL17 INGB 0009 4846 65
Ten name van Stichting De Tuin van Sjef

Voor wat hoort wat

Degenen die Stichting de Tuin van Sjef geld lenen of voorzien van giften of donaties zijn altijd welkom in de tuin, het liefst op afspraak. Ook ontvangen geldleners en donateurs een nieuwsbrief die minimaal één keer per jaar verschijnt.


Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Vrienden

De volgende organisaties en bedrijven staan achter de activiteiten om de Tuin van Sjef te behouden:

 • gemeente Rheden
 • Stichting Oase
 • Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 • Mijn Groene Vallei (o.a. Van Hall Larenstein en Groenhorst college)
 • Natuurmuseum Nijmegen
 • RIQQ
 • Ravon
 • Groenhorst college
 • Cruydt-Hoeck
 • Notariskantoor de Kroon
 • Co & Co
 • Zeggen & Schrijven
 • Bureau Zonneklaar